Tom Vreugdenhil

Curriculum vitae

Levensloop Werkervaring Favoriete muziek Favoriete boeken Favoriete films
Levensloop

1964: Diploma gymnasium β
1971: Doctoraalexamen scheikunde RUL
1971: Gehuwd met Mary Hicks († 28 augustus 2007)
1973: Geboorte Edwin (econometrist, Erasmus Universiteit, werkzaam in de IT-branche)
1977: Geboorte Patrick (autotechnicus I, APK keurmeester, accountmanager bij Veolia)
1977: Gepromoveerd op het proefschrift "Dielectric investigations of sonicated DNA in aqueous solution"
1977: Wetenschappelijk bibliotheekmedewerker bij de Bèta Bibliotheek van de VU te Amsterdam
1983: Bibliothecaris bij het CBS in Voorburg
1997: Medewerker bij de eindredactie van StatLine (CBS)
1997: Project “Digitalisering Volkstellingen 1795-1971”, samen met het NHDA, later het NIWI, nog later DANS
2000: Project “Discografie Margriet Eshuijs en Maarten Peters”. Dit project is de directe aanleiding voor deze website. In tegenstelling tot vele andere projecten mag dit project van mij heel erg lang duren.
2005: Project “Discografie Greetje Kauffeld”. Dit resulteerde eerst in een aparte website, de discografie is nu opgenomen in deze website.
2005: Op 1 december met FPU (vervroegd pensioen), maar het werk aan de Volkstellingen blijft.
2006: In deeltijd in dienst van het NIWI om het project Digitalisering Volkstellingen af te maken.
2007: Vrijwilliger bij DANS voor de laatste restjes van het project en voor vervolgproject(en).
2008: Volgen van de driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) in Den Haag.
2009: Geboorte kleindochter Nikki Mary, dochter van Yvonne en Patrick.
2011: Bevestiging in het ambt van ouderling van de Houtrustkerkgemeente in Den Haag en bestuurslid van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Den Haag. De Houtrustkerk is inmiddels een kerk geworden waar ik graag kom vanwege de hartelijke ontvangst en de vele contacten die ik daar inmiddels heb opgebouwd en de heerlijke orgelmuziek gespeeld door de cantor-organist Marieke Stoel, zowel tijdens de zondagse vieringen als bij speciale concerten is het een genoegen naar haar orgelspel te luisteren.
2011: Bestuurslid van de TVG Den Haag tot 2015.
2012: Website gemaakt voor TVG Den Haag en beheerd tot begin 2022.
2013: Geboorte kleindochter Naomi Indy, dochter van Yvonne en Patrick.
2018: Volgen van de Zomerschool van de TVG Den Haag.
2023: Na steeds meer bemoeienis met de technische ondersteuning, lid van de commissie die de Zomerschool voorbereidt.

Werkervaring

Tijdens mijn studie en promotieonderzoek bestond het (betaalde) werk uit assistentie bij het fysisch-chemisch practicum (begeleiden en beoordelen van studenten).

Bij de Bèta Bibliotheek van de VU waren de voornaamste taken: Bij de bibliotheek van het CBS waren de voornaamste taken de dagelijkse leiding, de collectievorming en de automatisering van de catalogus en de daarmee samenhangende administratieve processen. Twee projecten waaraan ik zelf vrij intensief heb meegewerkt zijn de automatisering van de tijdschriftencirculatie en de digitalisering van de catalogus.
Voor de tijdschriftencirculatie hebben een medewerker en ik in 1986 met dBaseIII en de eerste PC bij de bibliotheek een systeem ontwikkeld dat 10 jaar lang de circulatie op uitstekende wijze heeft verzorgd totdat de bibliotheekprocessen werden geautomatiseerd met het Vubis-systeem.
Het catalogiseren werd al vanaf het begin van de tachtiger jaren via een extern geautomatiseerd systeem (PICA) gedaan. Begin jaren negentig waren nog ruim 40.000 van de 90.000 titels niet gedigitaliseerd. Er waren al plannen voor een geautomatiseerd bibliotheeksysteem en er kon geld vrijgemaakt worden voor het laten intikken van de gegevens van deze 40.000 titels. De gegevens werden ingetikt zoals ze op het de cataloguskaartjes stonden. Met behulp van Turbo Pascal programmatuur heb ik daarna de gegevens in het juiste format gebracht om ze later in de digitale catalogus te kunnen invoeren.

StatLine is de database van het CBS waarin alle statistische informatie wordt gepubliceerd in de vorm van tabellen. Deze worden door de statistische afdelingen gemaakt en geredigeerd door de StatLine eindredactie. Het werk hieraan werd steeds minder interessant. Enerzijds zat er geen schot in het terugdringen van bepaalde fouten in aangeleverde tabellen, anderzijds werden door de leiding “verbeteringen” doorgevoerd, waarover niet of slecht gecommuniceerd werd. In het begin kreeg ik wel een aantal extra taken, maar die vielen langzamerhand weg. Wel kon ik in de laatste anderhalf jaar één dag in de week aan de Volkstellingen besteden, een welkome afwisseling. Verder heb ik een rol, met name als tester, mogen spelen in een tweetal automatiseringsprojecten betreffende StatLine. De ideeën hierachter waren wel goed, maar de uitvoering was zo knullig, dat ik me nog steeds afvraag of ik het lachwekkend of irritant moet vinden. Gelukkig heb ik in deze StatLine tijd steeds een groep directe collega’s gehad die ervoor heeft gezorgd dat ik deze episode in mijn arbeidzame leven goed door ben gekomen. Maar toen er een regeling kwam die het mogelijk maakte om eerder op te houden met werken, was de keuze niet zo moeilijk. Het moge duidelijk zijn dat ik het werk niet zo zal missen, mijn collega’s des te meer, met name de koffie en de wandelingen in de pauze.

Het werk aan de Volkstellingen blijft gelukkig; meer hierover op een aparte pagina.

Favoriete muziek

 1. Margriet Eshuijs en Maarten Peters
 2. Co Vergouwen
 3. Rachel Janssen
 4. Greetje Kauffeld
 5. Martha Wainwright
 6. Jan Akkerman
 7. Brenda Russell
 8. Kaki King
 9. Queen
 10. The Beatles
 11. Dire Straits
 12. The Shadows

Favoriete boeken


Favoriete films